پشاور زلمی

ڈیر سیمی (کپتان)

رکی ویسلز

تمیم اقبال

کامران اکمل

آندرے فلیچر

محمد عارف

خوشدل شاہ

آندرے فلیچر

محمد عارف

تیمور سلطان

ابتسام شیخ

حسن علی

کرس جورڈن

وہاب ریاض

محمد اصغر

سمین گل

محمد حفیظ

شکیب الحسن

ڈیوین براوو

حارث سہیل

حماد اعظم

سعد نسیم

خالد عثمان

شبیر رحمٰن

عمید آصف